Drôt na kvety Zelený Drôt 1.0, 2,5 kg ks

12.90 €

Drôt zelený do kvetov.

Čiarové kódy: 00030779