Bakuli oranžová 250g ks

3.43 €

Bakuli je malý polootvorený plod sušený a farbený.

Čiarové kódy: 00004442